Golfbane: åpen, Driving range: åpen

Styret og verv i 2020

Styret og verv i 2020

Styret og verv i 2020:

 

Verv: Navn: E-mail: Mobil:
Styreleder Harald Sando sandoharald@gmail.com 41232246
Nestleder Knut ‘Patrick’ Rustan knut.rustan@simployer.com 40606004
Styremedl. Anne Berit Schaug anneschaug@gmail.com 92048654
Styremedl. Åsta Grøtvedt asta.grotvedt@ombe.no 98402812
Styremedl. Erik Gressløs erik@moss-havn.no 90614839
       
Varamedlem Kai Auby-Leren leren.kai@gmail.com 99002670
Varamedlem Mona Schau Mona.Schau@vpkpeterson.no 41386115
       
Revisor Ann Kristin S. Hansen akhanse@getmail.no 47378669
Revisor Lisbeth Johansen lkagullj@online.no 91770270
Daglig Leder Cecilie Lundgreen Cecilie.lundgreen@gmail.com

post@borregaardgk.no

93457500

 

Komiteer:  
Verv: Navn: E-mail: Mobil
Turneringskomite Jon Stokstad Jon.Stokstad@simployer.com 90821222
Banekomite Finn Johansen finn.johansen@getmail.no 91824424
Damekomite Bente Ljungberg ljungbergbente@gmail.com 40412471
Seniorkomite Kjell Asklien kjell@asklien.no 91591170
Valgkomite Lise-Gro Ramdahl lgk1@vinmonopolet.no 41547003
Valgkomite Espen Henriksen espen.henriksen@dahles-auto.no 41409491
Valgkomite Per Thomas Hansen perthans@gmail.com 95060335

0 Comments

Leave a reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*