Golfbane: Åpen - Driving Range: Åpen

REFERATET FRA DET EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTET 13. NOV 2017