Golfbane: Åpen - Driving Range: Åpen

Srixon Tour Jenter 15.-16. Juni

Praktisk informasjon Srixon Tour 2019 15-16. juni på Borregaard Golfklubb

Avmelding

Avmelding må gjøres før påmeldingsfristens utløp, og gjøres av spilleren selv i GolfBox.

Etter påmeldingsfristen må en påmeldt spiller som ikke skal delta stryke seg ved å sende en e-post til turnering@golfforbundet.no.

 

Beskjeder/Informasjon

Alle beskjeder vil bli slått opp på oppslagstavlen i underetasjen ved Proshopen.

 

Drivingrange

Åpen fra kl. 07:00 begge/alle turneringsdager.

Det brukes kredittkort (kr 30,- gir 26 baller), polletter kr 30,- per stk (gir 26 baller)

 

Evakueringsplan

Spillerne vil ved start få utlevert en evakueringsplan som følges ved spilleavbrudd.

Deles ut av starter ved hull 1.

 

Forecaddies

Forecaddies utplasseres ved behov. Starter informerer om eventuelle forecaddies og på hvilke hull.

Forecaddies er utplassert for sikkerhet, men kan også assistere med å anvise/finne baller.

Spilleren bør anvise ballens retning ved å strekke ut høyre eller venstre arm i skulderhøyde.

 

Førstehjelp

Ved klubbhuset

Kontakt TD/turneringsleder ved behov. Avstand til legevakt er 2,5km (7min) og sykehus er 8,1km (12min). Klubben har førstehjelpsutstyr.

 

Garderobe/dusj/toalett

Det er garderobe i underetasjen med tilgang til do og dusj. Det er også toalett i 1. etasje.

 

Hullplassering

Tabell som viser dagens hullplasseringer deles ut av starter og vil være oppslått på oppslagstavlen.

 

Innspill

Det er fritt innspill for spillere som står på deltagerlisten, fortrinnsvis dagen før første runde. Innspill vil Fredag 14. Juni. Spillerne tar selv kontakt med proshop, tlf. 69121500 for bestilling av starttider. Innspill må bestilles før Fredag 14. Juni. Ved innspill annen dag vil det være en greenfee på kr 200.

 

Lagring av utstyr

Klubben har anledning til å oppbevare spillernes utstyr. Det er et oppbevaringsrom hvor køllene kan stø. Rommet stenges når klubbhuset stenger kl. 22:00.

 

Lokale regler

Alle spillere må ha nyeste versjon av Golfreglene og utskrift av NGFs regelkort. NGFs regelkort 2019 kan lastes ned fra NGFs hjemmesider.

Eventuelle tillegg (for denne turneringen) til lokale regler utover NGFs regelkort deles ut av starter og er oppslått på oppslagstavlen.

Utkast til eventuelle tillegg vil være oppslått på oppslagstavlen innspilldagen.

 

Mat og drikke

Kafé er åpen i tiden 08:00-20:00

Dagens rett m/brus 150kr. Baguetter og annet kan også kjøpes i restauranten.

 

Det er drikkevann på klubbhuset, ved siden av ballmaskinen på rangen og ute på banen (ved paviljongen ved hull 4).

 

Oppslagstavle

Oppslagstavle med informasjon om turneringen er i underetasjen ved proshopen.

 

Offisiell tid

Offisiell tid vises på klokken utenfor proshopen.

 

Overnattingsmuligheter

Ved bestilling hos Nordic Choice Hotels, NGF-avtalen (20 % rabatt på nettpris) brukes denne linken: https://www.choice.no/norgesgolfforbund for å komme til en egen bookingside med oversikt over de 171 hotellene som er med i samarbeidet.

Se også informasjon for den enkelte turnering på www.golfforbundet.no med opplysninger om eventuelt spillerhotell, bestilling av rom på spillerhotellet og priser.

 

Hotell / annet Tlf Pris
Quality Hotel Sarpsborg 69 10 15 00 Enkeltrom: kr.1000.-   Dobbeltrom: kr. 1200,-

Ved bestilling, oppgi at du deltar i Srixon Tour på Borregaard Golfklubb.

 

Det er reservert 20 dobbeltrom på Quality Hotel Sarpsborg Hotell, som er 5.2 km fra banen. Reservasjon av rom gjøres direkte til hotellet.

 

Premieutdeling

Finner sted ved putting greenen så snart resultatlisten er klar etter siste runde. Dette er estimert til kl. 13.00.

 

Proshop

Åpen fra kl.08:00 begge turneringsdager.

 

Påmelding

Påmeldingen er bindende og det er spillerens ansvar å melde seg på aktuell turnering i GolfBox innen påmeldingsfristen.

NB! For å kunne bli kontaktet av arrangøren må spillere krysse av dette punktet ved påmelding, til hver turnering. Arrangøren forholder seg til den kontaktinformasjonen som er registrert på spillerens profil i GolfBox.

 

Radiosamband

Ute på banen vil det finnes sambandsmuligheter hos dommerne og Turnerings leder. Disse kan benyttes til å tilkalle assistanse ved regelspørsmål, sykdom eller lignende.

 

Registrering

Samtlige spillere må bekrefte sin deltagelse ved å betale startkontingenten gjennom GolfBox. Spillere som ikke bekrefter at de stiller opp i turneringen ved å betale startkontingenten innen oppgitt frist strykes fra deltagerlisten, slik at reserver kan settes inn.

 

 

Resultatservice

  • Uoffisielle resultater
    • GolfBox livescoring oppdateres etter hvert 3. hull.
    • Livescoring skjer ved Online system på banen hvor spiller legger inn sin score
  • Offisielle resultater
    • Resultattavle ved klubbhuset etter endt runde.
    • Oppslagstavlen ved turneringssekretariatet.

 

Scorekort og scorekortmottak

Scorekort utdeles av starter.

Scorekortmottaket er merket «Turneringskontor» og har inngang ved siden av putting greenen på enden av klubbhuset

 

Spilleavbrudd

Se NGFs regelkort – Spilleavbrudd (Regel 5.7). Gjenopptagelse av spill – se NGFs regelkort. (Spillerne skal ved spilleavbrudd begi seg mot klubbhuset for å motta videre informasjon.)

 

Spilletempo

Se NGFs regelkort – Spilletempo (Regel 5.6).

 

Startlister

Startlister henger på oppslagstavlen ved proshopen.

 

Starttider og spilleoppsett

Starttidspunkt for runde 1 er kl. 09:00 og runde 2 er kl. 14.00

Runde 3 er kl. 09.00. Det startes fra hull 1 i alle runder.

 

Traller

Spillerne oppfordres til å bruke egne traller. Det kan ikke påregnes at nødvendig antall traller er tilgjengelig for utleie. Utleie av tralle kr 50 per runde. Tralle kan leies i proshop.

Klubben har mulighet til å oppbevare spilleres traller hvor bagger blir oppbevart.

 

Turneringskomité

    Mobil e-post
Turneringsleder Cecilie Lundgreen 93457500 post@borregaardgk.no
TD Vanja Snørteland 98644621 vanjagolf@gmail.com
Hoveddommer Karen Elisabeth Hansen   Karelhan@online.no

 

Turneringssekretariat

Turneringskontoret ligger ved siden av putting greenen på enden av klubbhuset merket med ”Turneringskontor”. Åpent fra kl. 08:00 spilledagene.

 

Utfyllende informasjon om turneringen

Se mer på www.golfforbundet.no/(Turneringer/Srixon Tour).