Golfbane: Stengt - Driving Range: Stengt

Innmelding

Ditt navn (Obligatorisk)

Fødselsdato (Obligatorisk)

Adresse (Obligatorisk)

Postnummer (Obligatorisk)

Poststed (Obligatorisk)

E-post

Telefon privat (Obligatorisk)

Telefon job

Medlemskap

Eventuelt handicap (om dette er etablert)

Melding til klubben (Oppgi eksisterende medlemsklubb og nummer)

Ved å bli medlem er du pliktig til å følge klubbens lover og regler.
Utmelding må skje innen 31.12 for påfølgende år.
Jeg bekrefter at jeg er gjort kjent med dette.