Golfbane: stengt, Driving range: stengt

Aktuelt

Borregaard Golfklubb har inngått en avtale med Esso Mastercard!

Det vil si at våre medlemmer kan få ulike rabatter osv gjennom denne avtalen.

Avtalen omfatter følgende:

  • Rabattert pris på drivstoff (bensin & diesel) til BoGK sine medlemmer ved bruk av Esso Mastercard (EMC)
  • Med basis i de til enhver gjeldende pumpepriser for bensin og diesel, gis det en rabatt på 45 ø/l inklusive mva. Rabatten oppnås på Esso’s bensinstasjoner i Norge og trekkes fra på den aktuelle pumpepris for å avregnes i månedlig faktura fra kortutsteder.
  • Det belastes ikke årsavgift, gebyr ved anskaffelse av kortet, eller gebyr ved ordinære varekjøp. Se for øvrig vedlagte kontobetingelser
  • Det ytes i tillegg 20 % rabatt på bilvask via EMC.

KREDITVURDERING AV BoGK SINE  MEDLEMMER

Kortutsteder (SEB Kort AB) foretar kredittvurdering av hver enkelt søker, basert på bl.a. inntekt, betalingsanmerkninger og finansiell struktur. En helhetsvurdering avgjør om søknaden blir innvilget.  Kortutsteder er som kredittgiver pålagt å opptre ansavarsfullt. De er således pliktig til å avstå fra å yte kreditt (utstede kort) til søkere som med rimelig grad av sikkerhet må kunne antas å komme i betalingsproblemer.

  • Faktura blir sendt den enkelte kortinnehavers privatadresse. Den viser kortinnehavers totale kjøp og utstedes en gang pr. måned.
  • BETALINGSBETINGELSER  – Inntil 45 dagers rentefri kreditt. Forfallsdato 15. hver måned.
  • SPERRING AV KORT – Kortutsteder kan besørge sperring av ethvert kort hvor det fremkommer misbruk eller ved for sen betaling. BoGK står ikke ansvarlig for kortinnehavers kjøp.

 VILKÅRSENDRINGER

  1. Esso’s utsalgspriser (herav pumpepriser/listepriser på motordrivstoff) kan endres med umiddelbar virkning og uten varsel.

Esso kan endre levering- og betalingsvilkår med en (1) måneds varsel. Dersom Esso benytter sin rett til å endre leverings-og betalingsvikår samt rabatt ihht punkt 3, kan BGK si opp avtalen innenfor de samme frister. Forøvrig henvises til betingelser slik de fremgår av Esso Mastercard søknadsskjema.

 

Du kan lese om kontobetingelsene her: Kontobetingelser EMC 2019