Golfbane: åpen, Driving range: åpen

Baneguide video