Golfbane: stengt, Driving range: stengt

Lokale regler

Utenfor banen / hvite merkestaker

Banens ytre grense er markert med hvite staker.

Hull 1/10: venstre og høyre side. Hull 2/11: bak green samt høyre og venstre side. Hull 3/12 høyre side. Hull 9/18 venstre side og bak green. Ved spill på andre hull er disse merkestakene uflyttbare hindringer. Regel 24-2.

Vannhinder – sidevannshinder

Vannhindre som ikke er merket, anses som sidevannshindre.

Steiner i bunkere

Steiner i bunkere er flyttbare hindringer. Regel 24-1

Maurtuer

Maurtuer defineres som grunn under reparasjon. Regel 25-1

Veier og stier

Kunstige overflater og sider på veier og stier er integrerte deler av banen.

Plugget ball

Fritak utvides til å gjelde hele spillefeltet, se side 127 i regelboken (2012 – 2015 versjonen).

Avstandsangivelser

150-metersmerker og eventuelt andre avstandsmerker er uflyttare hindringer. Regel 24-2

Steinfylte dreneringsgrøfter

Grusdekkende drenering på spillefeltet betraktes som grunn under reparasjon. Fritak etter regel 25-1

Røtter og fjell i dagen

Røtter og fjell i dagen på kortklippet område av spillefeltet defineres som grunn under reparasjon. Regel 25-1

Treningsgreen på hull 1/10

Treningsgreen på hull 1/10 defineres som feil puttinggreen, og gir fritak etter regel 25-3.

Ballplassering

En ball som ligger på et kortklippet område på spillefeltet kan løftes uten straff og rengjøres. Før ballen løftes må spilleren merke ballens posisjon. Etter at ballen er løftet, må han plassere den på et sted innenfor et scorekort og ikke nærmere hullet enn der den opprinnelig lå, som ikke er i hinder og ikke på en puttinggreen. En spiller kan bare flytte sin ball en gang og den er i spill når den er plassert (regel 20-4). Hvis ballen ikke blir liggende på stedet den er plassert, gjelder regel 20-3d. Hvis ballen blir liggende på stedet den er plassert og senere flytter seg, er det ingen straff og ballen må spilles som den ligger, med mindre bestemmelsene i en annen regel gjelder.

Hvis spilleren unnlater å markere ballens posisjon før den løftes, eller flytter ballen på annen måte, som for eksempel å rulle den med en kølle, pådrar han seg en straff på ett slag.

Anmerkning: ”Kortklippet” område betyr ethvert område på banen, inklusiv stier gjennom roughen, klippet i fairwayhøyde eller kortere.

Utstyr for avstandsmåling

For alt spill på denne banen kan en spiller skaffe seg informasjon om avstander ved å bruke utstyr som bare måler avstander. Hvis en spiller under en fastsatt runde bruker et utstyr for måling av avstander som er laget for å beregne eller måle andre forhold som kan påvirke hans spill (f.eks helling, vindstyrke, temperaturer etc.) bryter spilleren regel 14-3 hvor straffen er diskvalifikasjon, uavhengig av hvorvidt en slik tilleggsfunksjon faktisk er brukt.

STRAFF FOR BRUDD PÅ REGEL 14-3

Matchspill – Diskvalifikasjon; Slagspill – Diskvalifikasjon

Banemerking

Utenfor banen: hvite staker

Grunn under reparasjon: blå staker (evt. med hvit topp som betyr spilleforbud), eller hvite linjer

Vannhinder: gule staker eller merker

Sidevannshinder: røde staker eller merker

Avstandsangivelser på fairway: Hvite – 200m, gule – 150m, røde – 100m

Distansemerker og lengder på scorekortet er til midt på green.