Golfbane: åpen, Driving range: åpen

Golfbil eller tralle

Klubben tilbyr utleie av traller. Kontakt resepsjon/proshop for leie.