Golfbane: stengt for vinteren, Driving range: åpen

Klubbmiljøprisen

Borregaard Golfklubb sitt styre innfører årlig klubbmiljøpris.

Hensikten med prisen er å gi inspirasjon til klubbens medlemmer eller grupper til å fremme positive holdninger, prosesser og tiltak for å stimulere til og for å utvikle miljøet i klubben.

Styret anser utmerkelsen som en viktig oppmerksomhet til den eller de som har strukket seg ekstra for å ivareta, utvikle og tilføre positiv kultur. Utmerkelsen går til den eller de som har bidratt på tvers av roller, grupper, spiller-hcp eller kjønn. Han eller hun viser vennlighet, er behjelpelig og en ambassadør for klubben og dens etikette.

Utmerkelsen vises ved anerkjennelse på klubbens årsmøte og et diplom. Det er klubbens medlemmer som selv sender inn forslag til kandidater og med beskrivende argumenter i henhold til vedtatte statutter.

Styret foretar valg av årets prisvinner, og selve prisen deles ut av klubbens styreleder på årsmøtet.

Medlemmer oppfordres til å fremme forslag til kandidater innen 31.12.                                        

Forslag (m/ begrunnelse) sendes per e-post til: post@borregaardgk.no

Kriterier for tildeling kan være en eller flere av følgende:

  • Kandidaten/gruppen er en bidragsyter til å skape et godt og trygt klubbmiljø.
  • Kandidaten/gruppen bidrar til økt motivasjon, entusiasme og godt humør i klubben.
  • Kandidaten/gruppen fremstår generelt positiv i sin holdning og væremåte på Borregaard Golfklubb.