Golfbane: åpen, Driving range: åpen

Medlemsavgift

Pris for medlemskap i Borregaard Golfklubb for 2020 (inkluderer fakturagebyr):

Medlemskap Kategori Årsavgift Avtalegiro pr. mnd
Hovedmedlem Senior 4600 410
        –  «  – Ektefelle/Partner 4460 400
Hovedmedlem Borregaard ansatt 3625 345
Student/vernepliktig 3100 300
Eldre Junior 20-25        1995 – 2000 3100 275
Junior 13 – 19år        2001 – 2007 1300
Junior 10 – 12år         2008 -2010 600
Junior 0 – 9år          2011- 200
Prøvemedlemskap 2020               alle 3500* 349
Greenfeemedlemskap                alle 1900**

* inkluderer VTG kurs, samt fritt spill på Skjeberg GK

** Greenfeemedlemskap:

  • 100,- rabatt på ordinær greenfee,
  • 50,- på 9 hullsgreenfee (Kan ikke kombineres med andre rabatter)

Hovedmedlemmer i BoGK får tilbud om fritt spill på Skjeberg GK for 1250 kr under sesongen (betales direkte til Skjeberg GK)

Alle BoGK juniorer opp til 19år spiller gratis på Skjeberg GK.

*Prøvemedlemskap gjelder kun spillere som ikke har vært medlem av Borregaard Golfklubb de siste 4 årene.

Prøvemedlemskap gir fullt aktiv medlemskap på Borregaard GK inkludert fritt spill på Skjeberg GK.

Eventuell utmelding eller endring av kategori må skje skriftlig per post eller epost innen 31. desember, ellers vil tilsvarende avgift bli krevd for påfølgende år.