Golfbane: åpen, Driving range: åpen

Klubbtur november 2022