Golfbane: Stengt, Driving range: Stengt

Frivillige

Klubben har mange frivillige som gjør en verdifull innsats.

Uten disse hadde klubben vært vanskelig å drive og tilbudet ville ikke ha vært så godt som det er. Alt fra klipping av gress, raking av bunkere, vedlikehold av klubbhus, trener- og kursbistand, kioskvakter, hjemmesider og vaktmesterarbeid. All hjelp er like viktig og ikke minst like hyggelig å oppleve for våre mange medlemmer. Denne dugnadsånd og engasjement verdsettes av klubben.

Har du lyst til å bidra og bli en del av denne gjengen ser vi frem til å høre fra deg!