Golfbane: Åpen Driving range: Åpen med selvplukk

Frivillige

Klubben har mange frivillige som gjør en verdifull innsats.

Uten disse hadde klubben vært vanskelig å drive og tilbudet ville ikke ha vært så godt som det er. Alt fra klipping av gress, raking av bunkere, vedlikehold av klubbhus, trener- og kursbistand, kioskvakter, hjemmesider og vaktmesterarbeid. All hjelp er like viktig og ikke minst like hyggelig å oppleve for våre mange medlemmer. Denne dugnadsånd og engasjement verdsettes av klubben.

Dugnadsgjengen møtes hver torsdag i sesongen kl. 08:00-10:00 for jobb på banen. Dugnaden avsluttes med gratis kaffe og vaffel.

Har du lyst til å bidra og bli en del av denne gjengen ser vi frem til å høre fra deg!