Golfbane: Åpen Driving range: Åpen

Innmelding

Innmelding gjøres ved å sende e-post til post@borregaardgk.no

Vi trenger følgende opplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • e-post
  • Eventuelt hcp (fra tidligere klubber)
  • Fødselsdato

Medlemskapet følger retningslinjer fra NIF og fornyes automatisk 1. januar hvert år. Avslutning av medlemskap må skje senest 31. desember.

Kontingenten avhenger av hva slags medlemskap du ønsker. Se Medlemsavgift.

Se Veien til Golf.

Velkommen til Borregaard Golfklubb