Golfbane: Åpen Driving range: Åpen

Vedlikeholdsplan

Generell klipping i høyesong

Fairway:

  • Mandag, onsdag og fredag mellom kl. 0700 og kl. 1100

Rough:

  • Kontinuerlig alle hverdager

Greener:

  • Singelklipper alle greener samt treningsgreener Mandag,Tirsdag,Torsdag og Fredag kl 07.00 – 11.00
  • Onsdag klipper vi med Triplex maskin kl. 0700- kl. 1000 . Ved større turneringer brukes singleklipper også i helgene.

 Teesteder og semi-green

  • Mandag, onsdag og fredag

Generelt vedlikehold

Hullbytte 

  • 2 ganger pr uke

Vanning

  • Vanning av greener og teesteder vil skje på kveldstid. Ved ekstremt varmt og tørt vær vil det bli vannet på forrmiddagen

Raking av bunker

  • Tirsdag og fredag

Reparer divots på teesteder

  • Mandag, tirsdag, torsdag og fredag

Dressing av greener

  • En gang pr. tredje uke etter værforholdene, i tillegg 1 gang etter sesongslutt og minst en gang før sesongstart