Golfbane: Åpen Driving range: Åpen

Lokale regler 2024

LOKAL REGLER – BORREGAARD GK

Følgende lokale regler gjelder for daglig spill på Borregaard GK.

For klubbturneringer, se tillegg til lokale regler og Borregaard GKs konkurransebestemmelser.

Full tekst til lokale regler er oppslått på informasjonstavlen i klubbhuset.

Definere banens grenser (A-1) 

Hvite staker definerer banens grenser.

Straffeområder (Regel 17) (B-1) 

Røde straffeområder defineres av røde staker.

Det røde straffeområdet på hull 3, hull 4, hull 6 og hull 7 merket bare på den ene siden strekker seg uendelig.

Uflyttbare hindringer nær puttinggreener (Regel 16.1) (F-5.1)

Fritak ved påvirkning fra en uflyttbar hindring kan tas etter regel 16.1.
Spilleren har en ekstra mulighet til å ta fritak når slike uflyttbare hindringer er på eller nær puttinggreenen og i spillelinjen:
Ball i generelt område. Spilleren kan ta fritak etter regel 16.1b hvis en uflyttbar hindring er:

I spillelinjen, og er:
–  På eller innenfor to køllelengder fra puttinggreenen, og
–  Innenfor to køllelengder fra ballen.

Men fullt fritak må tas, som inkluderer både fysisk- og spillelinjepåvirkning.

Unntak – ikke fritak hvis spillelinje er klart urimelig. Det er ikke fritak etter denne lokale regelen hvis spilleren velger en spillelinje som er klart urimelig.

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

 

Unormale baneforhold og uflyttbare hindringer (F-1)

Grunn under reparasjon (GUR) 

  1. Alle områder merket med blå staker og hvit linje.
  2. Maurtuer i generelt område.
  3. Områder i bunkere hvor sand er fjernet på grunn av rennende vann som har medført dype furer.
  4. Steinfylte dreneringsgrøfter.

Anmerkning: Men det er ikke påvirkning fra GUR hvis bare spillerens slagstilling påvirkes av forholdene beskrevet i punktene 3. og 4.

Uflyttbare hindringer

150-metersmerker og eventuelt andre avstandsmerker.

Anvisningsskilt.

Ballvaskere.

 

Fjell eller røtter i dagen på fairway (F-9.3)

Hvis en spillers ball i fairway har påvirkning fra fjell eller røtter i dagen i fairway er fritak uten straff etter regel 16.1b tilgjengelig.

Men det er ikke påvirkning hvis fjellet eller røttene bare påvirker spillerens slagstilling.

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

 

Veier og stier er integrert del av banen 

Veier og stier er integrerte deler av banen og gir IKKE fritak.

Se definisjon av «integrerte gjenstander», «hindringer» og regel 8.1a.

Straff for brudd på regel 8.1a: Generell straff

 

Informasjon: 

Alle avstandsangivelser på scorekort er til senter av puttinggreenen.

Lykke til og ha en god runde!

 

Borregaard Golfklubb – 03. Juni 2024