Golfbane: Stengt Driving range: Stengt

Lokale regler

LOKAL REGLER – BORREGAARD GK

Følgende lokale regler gjelder for daglig spill på Borregaard GK.

For klubbturneringer, se tillegg til lokale regler og Borregaard GKs konkurransebestemmelser.

Full tekst til lokale regler er oppslått på informasjonstavlen i klubbhuset.

Definere banens grenser (A-1)

Hvite staker definerer banens grenser.

Straffeområder (Regel 17) (B-1)

Røde straffeområder defineres av røde staker.

Det røde straffeområdet på hull 5, hull 6 og hull 7 merket bare på den ene siden strekker seg uendelig.

Unormale baneforhold og uflyttbare hindringer (F-1)

Grunn under reparasjon (GUR)

  1. Alle områder merket med blå staker og hvit linje.
  2. Maurtuer i generelt område.
  3. Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann som har medført dype furer.
  4. Steinfylte dreneringsgrøfter.

Anmerkning: Men det er ikke påvirkning fra GUR hvis bare spillerens slagstilling påvirkes av forholdene beskrevet i punktene c. og d.

Uflyttbare hindringer

  1. 150-metersmerker og eventuelt andre avstandsmerker.
  2. Anvisningsskilt.

Fjell eller røtter i dagen på fairway (F-9.3)

Hvis en spillers ball i fairway har påvirkning fra fjell eller røtter i dagen i fairway er fritak uten straff etter regel 16.1b tilgjengelig.

Men det er ikke påvirkning hvis fjellet eller røttene bare påvirker spillerens slagstilling.

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

Veier og stier er integrert del av banen

Veier og stier er integrerte deler av banen og gir IKKE fritak.

Se definisjon av ”integrerte gjenstander, ” hindringer” og regel 8.1a.

Straff for brudd på regel 8.1a: Generell straff

Om ikke annet er angitt er straff for brudd på lokal regel generell straff:

Matchspill – Tap av hull. Slagspill – To slag.

Informasjon:

Alle avstandsangivelser på scorekort og på generelt område er til senter av puttinggreenen.