Golfbane: Åpen Driving range: Åpen med selvplukk

Klubbmiljøprisen

Borregaard Golfklubb sitt styre innfører årlig en klubbmiljøpris med virkning fra 2022.

Hensikten med prisen er å gi inspirasjon til klubbens medlemmer eller grupper til å fremme positive holdninger, prosesser og tiltak for å stimulere til og for å utvikle miljøet i klubben.

Styret anser utmerkelsen som en viktig oppmerksomhet til den eller de som har strukket seg ekstra for å ivareta, utvikle og tilføre positiv kultur. Utmerkelsen går til den eller de som har bidratt på tvers av roller, grupper, spiller-hcp eller kjønn. Han eller hun viser vennlighet, er behjelpelig og en ambassadør for klubben og dens etikette.

Alle medlemmer i BoGK har rett til å komme med forslag til kandidater innen 31.12.

Skriftlig forslag (m/ begrunnelse) sendes per e-post til merkekomiteen: post@borregaardgk.no – merket; «Klubbmiljøprisen».

Merkekomitè:

Merkekomitèen består av 3 stk BoGK-medlemmer, samt 1stk varamedlem og 1stk styremedlem, De sikrer at nevnte kriterier for utmerkelsen blir ivaretatt og foretar valg av årets prisvinner. 

Merkekomiteen utnevner selv sin leder 

Merkekomitèens arbeid og behandling av forslag er fortrolig, og det føres et arkiv over personer som har fått utmerkelsen.

Et medlem kan ikke foreslå seg selv til en utmerkelse.

Prisen tildeles av en enstemmig merkekomitè

Prisen deles ut av klubbens styreleder på årsmøtet, eller en annen passende tilstelning.

Kriterier for tildeling kan være en eller flere av følgende:

  • Personen er en bidragsyter til å skape et godt og trygt klubbmiljø
  • Personen bidrar til økt motivasjon, entusiasme og godt humør i klubben.
  • Personen fremstår generelt positiv i sin holdning og væremåte på Borregaard Golfklubb.