Golfbane: Åpen Driving range: Åpen

Lag-NM

Lag-NM 2. divisjon Herrer 2019

18. og 19. juli

Borregaard Golfklubb 

Avmelding

Før og etter påmeldingsfristens utløp skal avmelding/strykning rettes til NGF, turnering@golfforbundet.no.

Golfklubb som trekker sitt lag etter påmeldingsfristen vil bli fakturert full startkontingent.

Beskjeder/Informasjon

Alle beskjeder vil bli slått opp på oppslagstavlen i underetasjen.

Dommere

I denne turneringen er det utnevnt dommere fra NGF. Disse er der for å assistere i regelsituasjoner, sikre at spilleregler følges og se til at spillerne holder akseptabel spillehastighet. Kontaktinfo til TD og Hoveddommer vil publiseres av starter.

Drivingrange

Åpen fra kl. 07:00 begge turneringsdager.

Det brukes rangekort eller bankkort kr xxx,- for xx bøtter og kr xxx,- for xx bøtter. Det er  depositum for rangekort.

 

Evakueringsplan

Ved evakuering skal spillere og kapteiner trekke til klubbhuset så raskt som mulig.

Forecaddies

Forecaddies utplasseres ved behov. Starter informerer om eventuelle forecaddies og på hvilke hull.

Forecaddies er utplassert for sikkerhet, men kan også assistere med å anvise/finne baller.

Spilleren bør anvise ballens retning ved å strekke ut høyre eller venstre arm i skulderhøyde.

Føring av handicap

Handicaptellende runde (single) føres i ht. EGA Handicap System punkt 3.12.

Four-ball og Foursome er ikke handicaptellende spilleformer.

Førstehjelp

Kontakt TD/turneringsleder ved behov. Avstand til legevakt og sykehus er 3 km. Klubben har førstehjelpsutstyr/hjertestarter.

Garderobe/dusj/toalett

I underetasjen i klubbhuset. Toalett finnes også i klubbens 1. etasje.

Hullplassering

Tabell som viser dagens hullplasseringer vil være tilgjengelig ved start for fotografering (Covid-19 bestemmelse) og vil være oppslått på oppslagstavlen.

Innspill

Det er fritt innspill for spillere som står på deltagerlisten, fortrinnsvis dagen før første runde. Innspill vil foregå fredag 17. juli. Spillerne tar selv kontakt med proshop, tlf. 69 12 15 00 for bestilling av starttider. Innspill må bestilles onsdag 15. juli. Ved innspill annen dag vil det være halv greenfee.

Minner om bestemmelse om innspill som du finner på NGFs regelkort. I tillegg vil regler for innspill slås opp på infotavle, og på første tee.

NB! Nedslagsmerker skal repareres og oppslått torv skal legges tilbake.

Brudd på denne bestemmelsen medfører at spilleren kan bli nektet start i turneringen. Dette avgjøres av Komiteen.

Kapteinsmøte

Kapteinsmøte avholdes i klubbhuset kl. 19.00 dagen før turneringsstart. Alle kapteiner (eller annen utpekt representant for laget SKAL møte på kapteinsmøte. Der vil turneringsledelsen gå gjennom konkurransebestemmelsen, lokale regler og annen praktisk informasjon. I tillegg deles ut kapteinskilt og spiller-ID, samt andre skjemaer som kapteinene skal fylle ut gjennom turneringen.

Lagring av utstyr

Klubben har ikke anledning til å oppbevare spillernes utstyr.

Lokale regler

Alle spillere må ha nyeste versjon av Golfreglene (last ned app) og utskrift av NGFs regelkort. NGFs regelkort 2020 kan lastes ned fra NGFs hjemmesider.

Eventuelle tillegg (for denne turneringen) til lokale regler utover NGFs regelkort vil være tilgjengelig ved start for fotografering (Covind-19 bestemmelse) og er oppslått på oppslagstavlen.

Utkast til eventuelle tillegg vil være oppslått på oppslagstavlen innspilldagen.

De lokale reglene trykket på scorekortet og i eventuell baneguide gjelder ikke.

Mat og drikke

fé er åpen fra kl. 08:00 til etter ferdigspilt runde

Det er drikkevann i klubbhuset og ved ballautomaten.

Oppslagstavle

Oppslagstavle med informasjon om turneringen i klubbhusets underetasje.

Offisiell tid

Offisiell tid vises på klokke utenfor pro shop.

Premieutdeling

Finner sted på puttinggreen foran klubbhuset så snart resultatlisten er klar etter siste runde.

Proshop

Åpen fra kl. 08:00 begge turneringsdager.

Påmelding

Har ikke laget tatt alle sine spillere innen 5. juli skal laget allikevel melde på de spillerne som er tatt ut samt spillere som kan være aktuelle for laget. Påmeldte spillere kan byttes helt frem til utgangen av kapteinsmøtet.

Merk bestemmelser gjeldende krav til dokumentasjon av bopel for utenlandske statsborgere.

Radiosamband

Ute på banen vil det finnes sambandsmuligheter hos dommerne. Disse kan benyttes til å tilkalle assistanse ved sykdom eller lignende.

Registering

Registering av lagets tilstedeværelse gjøres under kapteinsmøtet.

Resultatservice

 • Uoffisielle resultater
  • GolfBox livescoring oppdateres etter 9. hull (singlerunden).
  • Det er ikke livescoring under Four-ball og Foursome.
 • Offisielle resultater
  • GolfBox
  • Resultattavle ved klubbhuset etter endt runde.
  • Oppslagstavlen ved turneringssekretariatet.

Scorekort og scorekortmottak

Scorekort utdeles av starter.

Scorekortmottaket er merket «Scorekortmottak».

Spilleavbrudd

Se NGFs Regelkort – Spilleavbrudd.

(Spillerne skal ved spilleavbrudd begi seg mot klubbhuset for å motta videre informasjon.)

Spillehastighet og regler for tidtaking

I henhold til NGFs regelkort.

Spillernummer og kapteinsskilt

Deles ut på kapteinsmøtet.

Spillernummer skal være synlig festet til golfbagen under hele turneringen.

Kapteinen skal bære synlig kapteinsskilt.

Spilleoppsett

Runde 1           Runde 2           Runde 3

Foursome        Four-ball         Single

Startkontingent

Startkontingenten er kr 3 600,- for herrelag.
Etter påmeldingsfristen mottar de påmeldte klubbene en faktura fra NGF på startkontingenten for klubbens påmeldte lag. Husk å betale denne innen forfall.

Startlister

Startlister distribueres i GolfBox og på infotavlen.

Starttider

Lørdag 20. juli Start runde 1 fra kl. 09:00 fra hull 1
Start runde 2 fra kl. 14: 00 fra hull 1
Søndag 21. juli Start runde 3 fra kl. 09:00 fra hull 1

Traller

Spillerne oppfordres til å bruke egne traller. Det kan ikke påregnes at nødvendig antall traller er tilgjengelig for utleie.

Klubben har bare fire-fem traller til utleie.

Klubben har dessverre ikke mulighet til å oppbevare spilleres traller.

Turneringskomité

Mobil e-post
Turneringsleder Cecilie Lundgreen 934 57 500 post@borregaardgk.no
TD Lars Otto Bjørnland 909 21 912 larsotto@online.no
Hoveddommer Lars Markusson 900 81 582 larmarku@online.no

Turneringssekretariat

I Pro Shop.  Åpent fra kl. 08:00 begge spilledagene.

Utfyllende informasjon om turneringen

Se mer på www.golfforbundet.no (Spillere/Turneringer/Norgesmesterskapene/Lag NM).