Golfbane: Åpen Driving range: Åpen

Innkalling til Årsmøte i Borregaard Golfklubb 2022

Innkalling til Årsmøte i Borregaard Golfklubb 2022

Kjære medlemmene i Borregaard Golfklubb

 

Styret innkaller herved til Årsmøte i Borregaard Golfklubb.

Årsmøtet avholdes tirsdag 15. Mars 2022 kl. 18:00 på Borregaard Golfklubbs klubbhus.

 

Fremme et forslag til Årsmøtet:

Ønsker dere å fremme forslag til Årsmøtet, sendes dette til Cecilie på post@borregaardgk.no fram til og med mandag 28. Februar 2022 kl. 14:00.

Dere kan få Årsrapport og saksdokumenter i papirform ved å kontakte Cecilie på 69121500 eller laste det ned fra Borregaard Golfklubbs nettside. Alle disse dokumentene vil være tilgjengelig 1 uke før årsmøtet.

 

Benkeforslag/spørsmål på saksdokumentene:

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag eller benkeforslag ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post post@borregaardgk.no før årsmøtet.

Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

 

Stemmerett under Årsmøtet:

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Borregaard Golfklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i 2022, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Borregaard Golfklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Cecilie eller styret kontaktes på 69121500 eller på post@borregaardgk.no

 

Velkommen til BoGKs Årsmøte 2022!

 

Med vennlig hilsen

Styret