Golfbane: Åpen Driving range: Åpen

Ekstraordinært årsmøte 25.10.2023

Ekstraordinært årsmøte 25.10.2023

Følgende er dokumenter du trenger å lese igjennom og eventuelt laste ned for å ha all informasjon før ekstraordinært årsmøtet:

1. Dagsorden og saksinnstilling

Velkommen til BoGKs  Ekstraordinære Årsmøte 2023!

Kl 18:00

Sted: Borregaard GKs klubbhus

Med vennlig hilsen

Styret