Golfbane: Åpen Driving range: Åpen

Årsmøte 2020

Et ekstraordinært Årsmøte ble avholdt 30. April og ny styreleder og styre representanter ble valgt, samt nye komiteledere.

 

Du kan se årsberetningen og referatet her:

Signert Referat fra Ekstraordinært årsmøte 30.04.2020

Årsberetning BoGK 2019 oppdatert