Golfbane: Åpen Driving range: Åpen

Innkalling til Årsmøte i Borregaard Golfklubb 2021

Innkalling til Årsmøte i Borregaard Golfklubb 2021

Innkalling til Årsmøte i Borregaard Golfklubb 2021

 

Styret innkaller herved til Årsmøte i Borregaard Golfklubb. Årsmøtet avholdes torsdag 18. Mars 2021 kl. 18:00.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av et online møteprogram, så lenge ikke smittevernreglene endrer seg før den bestemte datoen slik at vi kan møtes på klubbhuset.

 

Registrering:

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 17. Mars 2021 kl. 20:00 ved å sende en e-post til post@borregaardgk.no med bekreftelse om deltakelse på årsmøtet. Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet. Dere vil bli ropt opp når møtet starter slik at vi vet at dere er tilstede og hvor mange stemmeberettigede vi har tilstede.

 

Lenke til møtet og informasjon:

Lenke for oppstart av årsmøtet kommer senere. Cecilie vil være tilgjengelig for å hjelpe medlemmene på forhånd slik at påloggingen går bra. Kontakt henne på 69121500, på mobil 93457500 eller på post@borregaardgk.no hvis dere tror der evil trenge hjelp.

For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se NIFs side om digitale årsmøter her:

https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/digitale-arsmoter/.

 

Fremme et forslag til Årsmøtet:

Ønsker dere å fremme forslag til Årsmøtet, sendes dette til Cecilie på post@borregaardgk.no

fram til og med 4. Mars 2021 kl. 14:00.

Alle saksdokumenter og informasjon om pålogging kommer 1 uke før årsmøtet.

Dere kan også få Årsrapport og saksdokumenter i papirform ved å kontakte Cecilie innen 1 uke før årsmøtet.

 

Benkeforslag/spørsmål på saksdokumentene:

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag eller benkeforslag ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post post@borregaardgk.no r årsmøtet.

Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

 

Stemmerett under Årsmøtet:

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Borregaard Golfklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i 2021, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Borregaard Golfklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Cecilie eller styret kontaktes på 69121500 eller post@borregaardgk.no

 

Velkommen til BoGKs Årsmøte 2021!

Med vennlig hilsen

Styre